.::. Mob: +385/(0)91 530 18 44 .::. e-mail: brkanplano.doo@gmail.com .::.

 

 
Djelatnosti

Pražnjenje septičkih jama i otčepljivanje kanalizacije!!!

   
   
Pražnjenje septičkih jama i odvoz fekalnog otpada vršimo cisternama različitog kapaciteta:
  • 7 m3
  • 13 m3
  • 19 m3
Ujedno vršimo i odčepljivanje kanalizacije s našim specijaliziranim kamionima, a sve to po vrlo povoljnim cijenama.
 
Cijene odvoza Fekalija - pražnjenja septičkih jama

Sevid - Rogoznica 7 m3 1120,00 kn +PDV
13 m3

1600,00 kn

19 m3 2080,00 kn

Vinišće 7 m3 1040,00 kn +PDV
13 m3 1280,00 kn
19 m3 1600,00 kn

Marina 7 m3 830,00 kn +PDV
13 m3 1040,00 kn
19 m3 1440,00 kn

Seget - Trogir 7 m3 800,00 kn +PDV
13 m3 1040,00 kn
19 m3 1440,00 kn

Okrug - Slatine 7 m3 880,00 kn +PDV
13 m3 1040,00 kn
19 m3 1440,00 kn

1. Sve cijene su izražene po cisterni (cijena/cisterna), do 20m udaljenosti i visinske razlike do 3m od ventila cisterne do mjesta pražnjenja - Radnim danima u tjednu!!!

2. Za sve ostale intervencije, koje ne odgovaraju gornjim uvjetima pod 1. (noć, praznik, neradni dan, veća udaljenost i visinska razlika...), cijena se formira po dogovoru.

3. U slučaju da stranka naruči uslugu pražnjenja, i cisterna dođe na mjesto pražnjenja, a stranka odustane (predomisli se), plaća se 70% od cijene pražnjenja.

4. Za sve intervencije ispostavlja se valjani RAČUN, a za eventualne prigovore i reklamacije pogledajte detalje u "Uvjeti poslovanja", na našoj web stranici.

    Uvjeti poslovanja Kontakt